Your Cart

Comment

All orders are processed in USD. While the content of your cart is currently displayed in CYN, you will checkout using USD at the most current exchange rate.

Out of stock

Some items are no longer available. Your cart has been updated.

Have a discount code?
Coupon code applied will be stored on your account
Subtotal
Discount

This discount code cannot be used in conjunction with other promotional or discounted offer.

Total
Taxes and shipping calculated at checkout
USD

G─░ZL─░L─░K POL─░T─░KASI

G─░ZL─░L─░K BEYANI

Gizlili─činizi ciddiye al─▒yoruz ve bu gizlilik beyan─▒, dlertm.com'un (topluca "biz", "bize" veya "bizim") bilgilerinizi nas─▒l toplad─▒─č─▒n─▒, kulland─▒─č─▒n─▒, payla┼čt─▒─č─▒n─▒ ve i┼čledi─čini aç─▒klamaktad─▒r.

Ki┼čisel Verilerin Toplanmas─▒ ve Kullan─▒m─▒

Ki┼čisel veriler, sizi do─črudan veya dolayl─▒ olarak tan─▒mlamak için kullan─▒labilecek bilgilerdir. Ki┼čisel veriler ayn─▒ zamanda sizi do─črudan veya dolayl─▒ olarak tan─▒mlamak için kullan─▒labilecek bilgilerle ba─člant─▒l─▒ anonim verileri de içerir. Ki┼čisel veriler, di─čer bilgilerle birlikte veya ba┼čka bir ┼čekilde sizi tan─▒mlamam─▒za art─▒k olanak vermeyecek ┼čekilde geri döndürülemez ┼čekilde anonimle┼čtirilmi┼č veya birle┼čtirilmi┼č verileri içermez.

Emniyet ve güvenli─čin te┼čvik edilmesi

Hukuka uygunluk, me┼čruiyet ve ┼čeffafl─▒k ilkelerine uyar, s─▒n─▒rl─▒ amaç kapsam─▒nda en az veriyi kullan─▒r, i┼čler, verilerin güvenli─čini korumaya yönelik teknik ve idari tedbirleri al─▒r─▒z. Ki┼čisel verileri, hesaplar─▒ ve kullan─▒c─▒ faaliyetlerini do─črulamaya yard─▒mc─▒ olman─▒n yan─▒ s─▒ra, doland─▒r─▒c─▒l─▒─č─▒ izlemek ve ┼čüpheli veya potansiyel olarak yasa d─▒┼č─▒ faaliyetleri veya ┼čartlar─▒m─▒z veya politikalar─▒m─▒z─▒n ihlallerini ara┼čt─▒rmak gibi güvenlik ve emniyeti te┼čvik etmek için kullan─▒r─▒z. Bu tür i┼člemler, ürünlerimizin ve hizmetlerimizin güvenli─činin sa─članmas─▒na yard─▒mc─▒ olma yönündeki me┼čru menfaatimize dayanmaktad─▒r.

Toplayabilece─čimiz ki┼čisel veri türlerinin ve bunlar─▒ nas─▒l kullanabilece─čimizin bir aç─▒klamas─▒ a┼ča─č─▒da verilmektedir:

Hangi Ki┼čisel Verileri Topluyoruz

Ôů░. Sa─člad─▒─č─▒n─▒z veriler:

Ürünlerimizi ve hizmetlerimizi kulland─▒─č─▒n─▒zda veya hesap olu┼čturdu─čunuzda, bizimle ileti┼čime geçti─činizde, çevrimiçi bir ankete kat─▒ld─▒─č─▒n─▒zda, çevrimiçi yard─▒m─▒m─▒z─▒ veya çevrimiçi sohbet arac─▒m─▒z─▒ kulland─▒─č─▒n─▒zda bizimle ba┼čka ┼čekilde etkile┼čimde bulundu─čunuzda sa─člad─▒─č─▒n─▒z ki┼čisel verileri toplar─▒z. Bir sat─▒n alma i┼člemi gerçekle┼čtirirseniz, sat─▒n alma i┼člemiyle ba─člant─▒l─▒ olarak ki┼čisel verileri toplar─▒z. Bu veriler, kredi veya banka kart─▒ numaran─▒z ve di─čer kart bilgileriniz gibi ödeme verilerinizi, di─čer hesap ve kimlik do─črulama bilgilerinizin yan─▒ s─▒ra fatura, gönderim ve ileti┼čim bilgilerinizi içerir.

Ôů▒. Hizmet ve ürünlerimizin kullan─▒m─▒na ili┼čkin veriler:

Web sitelerimizi ziyaret etti─činizde, kulland─▒─č─▒n─▒z cihaz─▒n türü, cihaz─▒n─▒z─▒n benzersiz tan─▒mlay─▒c─▒s─▒, cihaz─▒n─▒z─▒n IP adresi, i┼čletim sisteminiz, kulland─▒─č─▒n─▒z ─░nternet taray─▒c─▒s─▒n─▒n türü, kullan─▒m bilgileri, te┼čhis bilgileri ve Ürünlerimizi veya hizmetlerimizi yükledi─činiz veya bunlara eri┼čti─činiz bilgisayarlar, telefonlar veya di─čer cihazlardan gelen veya bunlarla ilgili konum bilgileri. Mümkün oldu─čunda hizmetlerimiz, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi geli┼čtirmemize olanak sa─člamak amac─▒yla bir cihaz─▒n yakla┼č─▒k konumunu belirlemek için GPS'i, IP adresinizi ve di─čer teknolojileri kullanabilir.

Ki┼čisel Verilerinizi Nas─▒l Kullan─▒yoruz

Genel olarak konu┼čursak, ki┼čisel verileri ürün ve hizmetlerimizi sa─člamak, iyile┼čtirmek ve geli┼čtirmek, sizinle ileti┼čim kurmak, size hedefli reklamlar ve hizmetler sunmak ve bizi ve mü┼čterilerimizi korumak için kullan─▒r─▒z.

Ôů░. Ürün ve hizmetlerimizi sa─člamak, iyile┼čtirmek ve geli┼čtirmek:

Ki┼čisel verileri ürünlerimizi, hizmetlerimizi ve reklamlar─▒m─▒z─▒ sa─člamam─▒za, iyile┼čtirmemize ve geli┼čtirmemize yard─▒mc─▒ olmas─▒ için kullan─▒r─▒z. Buna ki┼čisel verilerin veri analizi, ara┼čt─▒rma ve denetimler gibi amaçlarla kullan─▒lmas─▒ da dahildir. Bu tür i┼člemler, size ürün ve hizmetler sunma ve i┼č süreklili─či konusundaki me┼čru menfaatimize dayanmaktad─▒r. Bir yar─▒┼čmaya veya ba┼čka bir promosyona kat─▒l─▒rsan─▒z, sa─člad─▒─č─▒n─▒z ki┼čisel verileri bu programlar─▒ yönetmek için kullanabiliriz. Bu etkinliklerden baz─▒lar─▒n─▒n, ki┼čisel verileri nas─▒l kulland─▒─č─▒m─▒za ili┼čkin daha fazla veri içerebilecek ek kurallar─▒ vard─▒r; bu nedenle, kat─▒lmadan önce bu kurallar─▒ dikkatlice okuman─▒z─▒ öneririz.

Ôů▒. Sizinle ileti┼čim kurmak:

Önceden aç─▒k izninize tabi olarak, ki┼čisel verilerinizi size kendi ürünlerimiz ve hizmetlerimizle ilgili pazarlama ileti┼čimleri göndermek, hesab─▒n─▒z veya i┼člemleriniz hakk─▒nda sizinle ileti┼čim kurmak ve sizi politikalar─▒m─▒z ve ┼čartlar─▒m─▒z hakk─▒nda bilgilendirmek için kullanabiliriz. Art─▒k pazarlama amaçl─▒ e-posta ileti┼čimleri almak istemiyorsan─▒z, lütfen vazgeçmek için Bize Ula┼č─▒n. Verilerinizi, Bize Ula┼čt─▒─č─▒n─▒zda isteklerinizi i┼člemek ve yan─▒tlamak için de kullanabiliriz. Önceden aç─▒k izninize tabi olarak ki┼čisel verilerinizi, ürünleri ve hizmetleriyle ilgili olarak size pazarlama ileti┼čimleri gönderebilecek üçüncü taraf ortaklarla payla┼čabiliriz. Önceden aç─▒k izninize tabi olarak ki┼čisel verilerinizi, ürünlerimiz ve hizmetlerimiz ile üçüncü taraf web siteleri ve uygulamalar─▒ üzerindeki deneyiminizi ki┼čiselle┼čtirmek ve promosyon kampanyalar─▒m─▒z─▒n etkinli─čini belirlemek için kullanabiliriz.

NOT: Verilerinizin yukar─▒da aç─▒klanan ve önceden aç─▒k onay─▒n─▒z─▒ gerektiren herhangi bir kullan─▒m─▒ için, bizimle ileti┼čime geçerek onay─▒n─▒z─▒ geri çekebilece─činizi unutmay─▒n.

"Çerezler" tan─▒m─▒

Çerezler, web taray─▒c─▒lar─▒nda bilgi depolamak için kullan─▒lan küçük metin parçalar─▒d─▒r. Çerezler, bilgisayarlarda, telefonlarda ve di─čer cihazlarda tan─▒mlay─▒c─▒lar─▒ ve di─čer bilgileri depolamak ve almak için yayg─▒n olarak kullan─▒l─▒r. Benzer amaçlarla, web taray─▒c─▒n─▒zda veya cihaz─▒n─▒zda saklad─▒─č─▒m─▒z veriler, cihaz─▒n─▒zla ili┼čkili tan─▒mlay─▒c─▒lar ve di─čer yaz─▒l─▒mlar da dahil olmak üzere di─čer teknolojileri de kullan─▒r─▒z. Bu Çerez Bildiriminde bu teknolojilerin tümünü "çerezler" olarak adland─▒r─▒yoruz.

Çerezlerin Kullan─▒m─▒

─░çeri─či ki┼čiselle┼čtirmek, reklam sunmak ve ölçmek, kullan─▒c─▒ davran─▒┼č─▒n─▒ anlamak ve daha güvenli bir deneyim sunmak gibi yöntemlerle ürün ve hizmetlerimizi sa─člamak, korumak ve geli┼čtirmek için çerezleri kullan─▒r─▒z. Kullanabilece─čimiz belirli çerezlerin, kulland─▒─č─▒n─▒z belirli web sitelerine ve hizmetlere ba─čl─▒ olarak de─či┼čebilece─čini lütfen unutmay─▒n.

Ki┼čisel Verilerin Aç─▒klanmas─▒

Ürünlerimizi ve hizmetlerimizi sa─člamak veya mü┼čterilerimize pazarlamam─▒za yard─▒mc─▒ olmak için bizimle çal─▒┼čan stratejik ortaklar─▒m─▒za belirli ki┼čisel verileri sa─čl─▒yoruz. Ki┼čisel veriler taraf─▒m─▒zca bu ┼čirketlerle yaln─▒zca ürünlerimizi, hizmetlerimizi ve reklamlar─▒m─▒z─▒ sa─člamak veya geli┼čtirmek amac─▒yla payla┼č─▒lacakt─▒r; önceden aç─▒k izniniz olmadan üçüncü taraflarla kendi pazarlama amaçlar─▒ do─črultusunda payla┼č─▒lmayacakt─▒r.

Verilerin Aç─▒klanmas─▒ veya Saklanmas─▒, Aktar─▒lmas─▒ ve ─░┼členmesi

Ôů░. Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi:

Avrupa Ekonomik Alan─▒'n─▒n veya kullan─▒c─▒n─▒n ya┼čad─▒─č─▒ ülkenin zorunlu kanunlar─▒ nedeniyle, belirli yasal fiiller mevcut veya meydana gelmi┼č olup, belirli yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekmektedir. AEA'da ikamet edenlerin ki┼čisel verilerinin i┼členmesi --- A┼ča─č─▒da aç─▒kland─▒─č─▒ gibi, Avrupa Ekonomik Alan─▒ (AEA) içinde ikamet ediyorsan─▒z, ki┼čisel verilerinizi i┼člememiz me┼črula┼čt─▒r─▒lacakt─▒r: Ki┼čisel verilerinizin i┼členmesi için izninize ihtiyaç duydu─čumuzda, bu tür i┼člemler Genel Veri Koruma Yönetmeli─či'nin (AB) ("GDPR") 6(1) maddesi uyar─▒nca gerekçelendirilecektir.

Ôů▒. Bu maddenin makul ┼čekilde uygulanmas─▒ veya uygulanmas─▒ amac─▒yla:

Ki┼čisel verilerinizi ba─čl─▒ oldu─čumuz tüm ┼čirketlerle payla┼čabiliriz. ─░flas veya benzeri i┼člemlerle ba─člant─▒l─▒ olanlar da dahil olmak üzere, i┼čimizin tamam─▒n─▒n veya herhangi bir k─▒sm─▒n─▒n birle┼čmesi, yeniden düzenlenmesi, devral─▒nmas─▒, ortak giri┼čim, temlik edilmesi, bölünmesi, devri veya sat─▒┼č─▒ veya elden ç─▒kar─▒lmas─▒ durumunda, herhangi bir iflas veya benzeri i┼člemlerle ba─člant─▒l─▒ olanlar da dahil olmak üzere, tüm ki┼čisel veriler ilgili üçüncü ki┼čiye iletilir. Haklar─▒m─▒z─▒ korumak ve mevcut çözümleri takip etmek, ┼čartlar ve ko┼čullar─▒m─▒z─▒ uygulamak, doland─▒r─▒c─▒l─▒─č─▒ ara┼čt─▒rmak veya operasyonlar─▒m─▒z─▒ veya kullan─▒c─▒lar─▒m─▒z─▒ korumak için aç─▒klaman─▒n makul derecede gerekli oldu─čuna iyi niyetle karar verirsek, ki┼čisel verileri de aç─▒klayabiliriz.

Ôů▓. Yasal Uygunluk ve Güvenlik veya Di─čer Haklar─▒n Korunmas─▒

Ki┼čisel verilerinizi if┼ča etmemiz kanunen, yasal süreçten, davalardan ve/veya ikamet etti─činiz ülke içindeki veya d─▒┼č─▒ndaki kamu ve hükümet yetkililerinin talepleri nedeniyle gerekli olabilir. Ulusal güvenlik, kanuni yapt─▒r─▒m veya kamu aç─▒s─▒ndan önem ta┼č─▒yan di─čer konular nedeniyle aç─▒klaman─▒n gerekli veya uygun oldu─čunu tespit edersek ki┼čisel verileri de aç─▒klayabiliriz.

Çocuklar

Ürünlerimiz ve hizmetlerimiz yeti┼čkinlere yöneliktir. Buna göre, 16 ya┼č─▒n alt─▒ndaki çocuklardan bilerek veri toplam─▒yoruz, kullanm─▒yoruz veya if┼ča etmiyoruz. 16 ya┼č─▒n veya yarg─▒ yetkisine ba─čl─▒ olarak e┼čde─čer minimum ya┼č─▒n alt─▒ndaki bir çocu─čun ki┼čisel verilerini toplad─▒─č─▒m─▒z─▒ ö─črenirsek, silmek için gerekli ad─▒mlar─▒ ataca─č─▒z Veriler mümkün olan en k─▒sa sürede. 16 ya┼č─▒n alt─▒ndaki bir çocu─čun bize ki┼čisel veriler sa─člad─▒─č─▒n─▒ ö─črenirseniz lütfen hemen Bize Ula┼č─▒n.

Haklar─▒n─▒z

Ki┼čisel verilerinizin do─čru, eksiksiz ve güncel olmas─▒n─▒ sa─člamak için makul ad─▒mlar at─▒yoruz. Toplad─▒─č─▒m─▒z ki┼čisel verilere eri┼čme, bunlar─▒ düzeltme veya silme hakk─▒na sahipsiniz. Ayr─▒ca ki┼čisel verilerinizin daha fazla i┼členmesini istedi─činiz zaman k─▒s─▒tlama veya itiraz etme hakk─▒na da sahipsiniz. Ki┼čisel verilerinizi yap─▒land─▒r─▒lm─▒┼č ve standart bir formatta alma hakk─▒na sahipsiniz. Ki┼čisel verilerinizin i┼členmesiyle ilgili olarak yetkili veri koruma makam─▒na ┼čikayette bulunabilirsiniz. Ki┼čisel verilerinizin mahremiyetini ve güvenli─čini korumak için, kimli─činizi ve bu verilere eri┼čim hakk─▒n─▒z─▒ do─črulamam─▒za ve ayr─▒ca saklad─▒─č─▒m─▒z ki┼čisel verileri aray─▒p size sa─člamam─▒za olanak sa─člamak için sizden veri talep edebiliriz. Yürürlükteki yasalar─▒n veya düzenleyici gerekliliklerin, saklad─▒─č─▒m─▒z ki┼čisel verilerin bir k─▒sm─▒n─▒ veya tamam─▒n─▒ sa─člamay─▒ reddetmemize veya silmemize izin verdi─či veya bunu zorunlu k─▒ld─▒─č─▒ durumlar vard─▒r. Haklar─▒n─▒z─▒ kullanmak için Bizimle ileti┼čime geçebilirsiniz. Talebinize makul bir süre içerisinde ve her halükarda 30 günden daha k─▒sa bir sürede yan─▒t verece─čiz.

Üçüncü Taraf Web Siteleri ve Hizmetleri

Bir mü┼čteri, bizimle ili┼čkisi olan bir üçüncü taraf web sitesine ba─člant─▒ çal─▒┼čt─▒rd─▒─č─▒nda, üçüncü taraf─▒n gizlilik politikas─▒ nedeniyle bu tür bir politikaya ili┼čkin herhangi bir yükümlülük veya sorumluluk kabul etmiyoruz. Web sitelerimiz, ürünlerimiz ve hizmetlerimiz, üçüncü taraf web sitelerine, ürünlerine ve hizmetlerine ba─člant─▒lar veya bunlara eri┼čme olana─č─▒ içerebilir. Bu üçüncü taraflar─▒n uygulad─▒─č─▒ gizlilik uygulamalar─▒ndan veya onlar─▒n ürün ve hizmetlerinin içerdi─či bilgi veya içerikten sorumlu de─čiliz. Bu Gizlilik Bildirimi yaln─▒zca ürünlerimiz ve hizmetlerimiz arac─▒l─▒─č─▒yla taraf─▒m─▒zca toplanan veriler için geçerlidir. Herhangi bir üçüncü taraf─▒n web sitelerini, ürünlerini veya hizmetlerini kullanmaya ba┼člamadan önce onlar─▒n gizlilik politikalar─▒n─▒ okuman─▒z─▒ öneririz.

Veri Güvenli─či, Bütünlü─čü ve Saklanmas─▒

Verilerinizi korumak ve yetkisiz eri┼čimi önlemeye yard─▒mc─▒ olmak ve toplad─▒─č─▒m─▒z verileri do─čru ┼čekilde kullanmak için tasarlanm─▒┼č makul teknik, idari ve fiziksel güvenlik önlemlerini kullan─▒yoruz. Kanunen daha uzun bir saklama süresi gerekmedi─či veya izin verilmedi─či sürece, ki┼čisel verilerinizi bu Gizlilik Bildiriminde belirtilen amaçlar─▒ yerine getirmek için gerekli oldu─ču sürece saklayaca─č─▒z.

Bu Gizlilik Bildiriminde Yap─▒lan De─či┼čiklikler

Di─čer nedenlerin yan─▒ s─▒ra yeni teknolojilere, sektör uygulamalar─▒na ve düzenleyici gerekliliklere ayak uydurmak için bu Gizlilik Bildirimini periyodik olarak de─či┼čtirebiliriz. Gizlilik Bildiriminin yürürlü─če girdi─či tarihten sonra ürünlerimizi ve hizmetlerimizi kullanmaya devam etmeniz, revize edilmi┼č Gizlilik Bildirimini kabul etti─činiz anlam─▒na gelir. Revize edilen Gizlilik Bildirimini kabul etmiyorsan─▒z lütfen ürünlerimizi veya hizmetlerimizi kullanmaktan kaç─▒n─▒n ve olu┼čturdu─čunuz herhangi bir hesab─▒ kapatmak için Bize Ula┼č─▒n.

View Full Details
Sign in
If you do not have an account, click Create AccountCreate Account