Your Cart

Comment

All orders are processed in USD. While the content of your cart is currently displayed in CYN, you will checkout using USD at the most current exchange rate.

Out of stock

Some items are no longer available. Your cart has been updated.

Have a discount code?
Coupon code applied will be stored on your account
Subtotal
Discount

This discount code cannot be used in conjunction with other promotional or discounted offer.

Total
Taxes and shipping calculated at checkout
USD

KULLANIM ┼×ARTLARI

GENEL BAKI┼×

Bu web sitesi dlertm.com taraf─▒ndan i┼čletilmektedir. Site genelinde "biz", "bize" ve "bizim" terimleri, dlertm.com'un bu sitede mevcut tüm bilgiler, araçlar ve hizmetler de dahil olmak üzere siz kullan─▒c─▒ya, tüm bunlar─▒ kabul etmeniz ko┼čuluyla bu web sitesini sundu─čunu ifade eder. burada belirtilen ┼čartlar, ko┼čullar, politikalar ve bildirimler.

Sitemizi ziyaret ederek ve/veya bizden bir ┼čey sat─▒n alarak, "Hizmetimizi" yerine getiriyorsunuz ve bu ek ┼čartlar ve ko┼čullar ve politikalar da dahil olmak üzere a┼ča─č─▒daki ┼čartlar ve ko┼čullara ("Hizmet ┼×artlar─▒", "┼×artlar") ba─čl─▒ kalmay─▒ kabul ediyorsunuz. burada at─▒fta bulunulmaktad─▒r ve/veya hiper ba─člant─▒ ile ula┼č─▒labilir. Bu Hizmet ┼×artlar─▒, taray─▒c─▒lar, sat─▒c─▒lar, mü┼čteriler, tüccarlar ve/veya içeri─če katk─▒da bulunanlar dahil ancak bunlarla s─▒n─▒rl─▒ olmamak üzere sitenin tüm kullan─▒c─▒lar─▒ için geçerlidir.

Lütfen web sitemize eri┼čmeden veya web sitemizi kullanmadan önce bu Hizmet Ko┼čullar─▒n─▒ dikkatlice okuyun. Sitenin herhangi bir bölümüne eri┼čerek veya bu bölümü kullanarak bu Hizmet Ko┼čullar─▒na ba─čl─▒ kalmay─▒ kabul etmi┼č olursunuz. Bu sözle┼čmenin tüm hüküm ve ko┼čullar─▒n─▒ kabul etmiyorsan─▒z, web sitesine eri┼čemez veya herhangi bir hizmeti kullanamazs─▒n─▒z. Bu Hizmet Ko┼čullar─▒ bir teklif olarak kabul edilirse, kabul aç─▒kça bu Hizmet Ko┼čullar─▒yla s─▒n─▒rl─▒d─▒r.

Mevcut ma─čazaya eklenen tüm yeni özellikler veya araçlar da Hizmet Ko┼čullar─▒na tabi olacakt─▒r. Hizmet Ko┼čullar─▒n─▒n en güncel sürümünü istedi─činiz zaman bu sayfada inceleyebilirsiniz. Web sitemizde güncellemeler ve/veya de─či┼čiklikler yay─▒nlayarak bu Hizmet Ko┼čullar─▒n─▒n herhangi bir bölümünü güncelleme, de─či┼čtirme veya de─či┼čtirme hakk─▒n─▒ sakl─▒ tutuyoruz. De─či┼čiklikler için bu sayfay─▒ periyodik olarak kontrol etmek sizin sorumlulu─čunuzdad─▒r. Herhangi bir de─či┼čikli─čin yay─▒nlanmas─▒n─▒n ard─▒ndan web sitesini kullanmaya veya siteye eri┼čmeye devam etmeniz, bu de─či┼čikliklerin kabul edildi─či anlam─▒na gelir.

BÖLÜM 1 - ONLINE MA─×AZA KO┼×ULLARI

Bu Hizmet ┼×artlar─▒n─▒ kabul ederek, en az─▒ndan ikamet etti─činiz ülkede re┼čit olma ya┼č─▒nda oldu─čunuzu veya ikamet etti─činiz ülkede re┼čit olma ya┼č─▒nda oldu─čunuzu ve bize, bakmakla yükümlü olunan küçük ki┼čilerin bu siteyi kullanmas─▒.
Ürünlerimizi herhangi bir yasa d─▒┼č─▒ veya yetkisiz amaç için kullanamazs─▒n─▒z ve Hizmeti kullan─▒rken, kendi yarg─▒ alan─▒n─▒zdaki herhangi bir yasay─▒ (telif hakk─▒ yasalar─▒ dahil ancak bunlarla s─▒n─▒rl─▒ olmamak üzere) ihlal edemezsiniz.
Herhangi bir solucan veya virüs ya da y─▒k─▒c─▒ nitelikteki herhangi bir kodu aktarmamal─▒s─▒n─▒z.
┼×artlardan herhangi birinin ihlali veya ihlali, Hizmetlerinizin derhal feshedilmesiyle sonuçlanacakt─▒r.

BÖLÜM 2 - GENEL KO┼×ULLAR

Herhangi bir zamanda herhangi bir nedenle herhangi bir ki┼čiye hizmet vermeyi reddetme hakk─▒m─▒z─▒ sakl─▒ tutuyoruz.
─░çeri─činizin (kredi kart─▒ bilgileri hariç) ┼čifrelenmeden aktar─▒labilece─čini ve (a) çe┼čitli a─člar üzerinden aktar─▒mlar içerebilece─čini; ve (b) a─člar─▒n veya cihazlar─▒n ba─članmas─▒na ili┼čkin teknik gereksinimlere uyum ve uyum sa─člamaya yönelik de─či┼čiklikler. Kredi kart─▒ bilgileri a─člar üzerinden aktar─▒m s─▒ras─▒nda daima ┼čifrelenir.
Hizmetin herhangi bir bölümünü, Hizmetin kullan─▒m─▒n─▒ veya Hizmete eri┼čimi veya hizmetin sa─čland─▒─č─▒ web sitesindeki herhangi bir ki┼čiyi taraf─▒m─▒zdan aç─▒k yaz─▒l─▒ izin olmadan ço─čaltmayaca─č─▒n─▒z─▒, ço─čaltmayaca─č─▒n─▒z─▒, kopyalamayaca─č─▒n─▒z─▒, satmayaca─č─▒n─▒z─▒, yeniden satmayaca─č─▒n─▒z─▒ veya istismar etmeyece─činizi kabul edersiniz. .
Bu sözle┼čmede kullan─▒lan ba┼čl─▒klar yaln─▒zca kolayl─▒k sa─člamak amac─▒yla dahil edilmi┼čtir ve bu ┼×artlar─▒ s─▒n─▒rlamayacak veya ba┼čka bir ┼čekilde etkilemeyecektir.

BÖLÜM 3 - B─░LG─░LER─░N DO─×RULU─×U, TAMLI─×I VE ZAMANLILI─×I

Bu sitede sunulan bilgilerin do─čru, tam veya güncel olmamas─▒ndan sorumlu de─čiliz. Bu sitedeki materyaller yaln─▒zca genel bilgi amaçl─▒d─▒r ve birincil, daha do─čru, daha eksiksiz veya daha güncel bilgi kaynaklar─▒na dan─▒┼č─▒lmadan karar vermede tek temel olarak kullan─▒lmamal─▒ veya bunlara güvenilmemelidir. Bu sitedeki materyallere güvenmenin riski size aittir.
Bu site belirli tarihsel bilgiler içerebilir. Tarihsel bilgiler mutlaka güncel de─čildir ve yaln─▒zca referans amaçl─▒ verilmi┼čtir. Bu sitenin içeri─čini herhangi bir zamanda de─či┼čtirme hakk─▒m─▒z sakl─▒d─▒r ancak sitemizdeki herhangi bir bilgiyi güncelleme yükümlülü─čümüz yoktur. Sitemizde yap─▒lan de─či┼čiklikleri izlemenin sizin sorumlulu─čunuzda oldu─čunu kabul edersiniz.

BÖLÜM 4 - H─░ZMET VE F─░YATLARDA DE─×─░┼×─░KL─░KLER

Ürünlerimizin fiyatlar─▒ haber verilmeksizin de─či┼čtirilebilir.
Hizmeti (veya herhangi bir bölümünü veya içeri─čini) herhangi bir zamanda bildirimde bulunmaks─▒z─▒n de─či┼čtirme veya durdurma hakk─▒n─▒ herhangi bir zamanda sakl─▒ tutar─▒z.
Hizmetin herhangi bir ┼čekilde de─či┼čtirilmesi, fiyat de─či┼čikli─či, ask─▒ya al─▒nmas─▒ veya durdurulmas─▒ nedeniyle size veya herhangi bir üçüncü tarafa kar┼č─▒ yükümlü olmayaca─č─▒z.

BÖLÜM 5 - ÜRÜNLER VEYA H─░ZMETLER (varsa)

Belirli ürün veya hizmetler yaln─▒zca web sitesi arac─▒l─▒─č─▒yla çevrimiçi olarak sunulabilir. Bu ürün veya hizmetler s─▒n─▒rl─▒ say─▒da olabilir ve yaln─▒zca ─░ade Politikam─▒za göre iade veya de─či┼čime tabidir.
Ma─čazam─▒zda görünen ürünlerimizin renklerini ve görsellerini mümkün oldu─čunca do─čru sergilemek için her türlü çabay─▒ gösterdik. Bilgisayar monitörünüzün herhangi bir rengi görüntülemesinin do─čru olaca─č─▒n─▒ garanti edemeyiz.
Ürünlerimizin veya Hizmetlerimizin sat─▒┼č─▒n─▒ herhangi bir ki┼čiye, co─črafi bölgeye veya yarg─▒ yetkisine s─▒n─▒rlama hakk─▒n─▒ sakl─▒ tutuyoruz ancak bu konuda yükümlü de─čiliz. Bu hakk─▒ duruma göre kullanabiliriz. Sundu─čumuz ürün veya hizmetlerin miktarlar─▒n─▒ s─▒n─▒rlama hakk─▒n─▒ sakl─▒ tutuyoruz. Ürünlerin tüm aç─▒klamalar─▒ veya ürün fiyatland─▒rmas─▒, tamamen bizim takdirimize ba─čl─▒ olarak, herhangi bir zamanda bildirimde bulunmaks─▒z─▒n de─či┼čtirilebilir. Herhangi bir ürünü herhangi bir zamanda durdurma hakk─▒n─▒ sakl─▒ tutuyoruz. Bu sitede yap─▒lan herhangi bir ürün veya hizmete ili┼čkin teklif, yasak oldu─ču durumlarda geçersizdir.
Taraf─▒n─▒zca sat─▒n al─▒nan veya elde edilen herhangi bir ürün, hizmet, bilgi veya di─čer materyalin kalitesinin beklentilerinizi kar┼č─▒layaca─č─▒n─▒ veya Hizmetteki herhangi bir hatan─▒n düzeltilece─čini garanti etmiyoruz.

BÖLÜM 6 - FATURA VE HESAP B─░LG─░LER─░N─░N DO─×RULU─×U

Bize verdi─činiz herhangi bir sipari┼či reddetme hakk─▒m─▒z─▒ sakl─▒ tutuyoruz. Tamamen kendi takdirimize ba─čl─▒ olarak ki┼či ba┼č─▒na, hane ba┼č─▒na veya sipari┼č ba┼č─▒na sat─▒n al─▒nan miktarlar─▒ s─▒n─▒rland─▒rabilir veya iptal edebiliriz. Bu k─▒s─▒tlamalar, ayn─▒ mü┼čteri hesab─▒, ayn─▒ kredi kart─▒ taraf─▒ndan veya alt─▒nda verilen sipari┼čleri ve/veya ayn─▒ fatura ve/veya teslimat adresini kullanan sipari┼čleri içerebilir. Bir sipari┼čte de─či┼čiklik yapmam─▒z veya bir sipari┼či iptal etmemiz durumunda, sipari┼čin verildi─či s─▒rada verdi─činiz e-posta ve/veya fatura adresi/telefon numaras─▒yla ileti┼čime geçerek sizi bilgilendirmeye çal─▒┼čabiliriz. Tamamen kendi karar─▒m─▒za göre bayiler, bayiler veya distribütörler taraf─▒ndan verilmi┼č gibi görünen sipari┼čleri s─▒n─▒rlama veya yasaklama hakk─▒n─▒ sakl─▒ tutuyoruz.

Ma─čazam─▒zda yap─▒lan tüm sat─▒n alma i┼člemleri için güncel, eksiksiz ve do─čru sat─▒n alma ve hesap bilgilerini sa─člamay─▒ kabul edersiniz. ─░┼člemlerinizi tamamlayabilmemiz ve gerekti─činde sizinle ileti┼čime geçebilmemiz için hesab─▒n─▒z─▒ ve e-posta adresiniz, kredi kart─▒ numaralar─▒n─▒z ve son kullanma tarihleriniz dahil olmak üzere di─čer bilgileri derhal güncellemeyi kabul edersiniz.

Daha fazla ayr─▒nt─▒ için lütfen ─░ade Politikam─▒z─▒ inceleyin.

BÖLÜM 7 - ─░STE─×E BA─×LI ARAÇLAR

Size izlemedi─čimiz, üzerinde herhangi bir kontrolümüz veya girdimiz olmayan üçüncü taraf araçlara eri┼čim sa─člayabiliriz.
Bu tür araçlara, herhangi bir garanti, beyan veya ko┼čul olmaks─▒z─▒n ve herhangi bir onay olmaks─▒z─▒n "oldu─ču gibi" ve "mevcut oldu─ču ┼čekilde" eri┼čim sa─člad─▒─č─▒m─▒z─▒ onayl─▒yor ve kabul ediyorsunuz. ─░ste─če ba─čl─▒ üçüncü taraf araçlar─▒n─▒ kullan─▒m─▒n─▒zdan kaynaklanan veya bununla ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmeyece─čiz.
Site arac─▒l─▒─č─▒yla sunulan iste─če ba─čl─▒ araçlar─▒n taraf─▒n─▒zca kullan─▒lmas─▒n─▒n riski ve takdiri tamamen size aittir ve ilgili üçüncü taraf sa─člay─▒c─▒(lar) taraf─▒ndan sa─članan araçlara ili┼čkin ┼čartlar─▒ bildi─činizden ve bunlar─▒ onaylad─▒─č─▒n─▒zdan emin olmal─▒s─▒n─▒z.
Ayr─▒ca gelecekte web sitesi arac─▒l─▒─č─▒yla yeni hizmetler ve/veya özellikler de sunabiliriz (yeni araçlar─▒n ve kaynaklar─▒n yay─▒nlanmas─▒ dahil). Bu tür yeni özellikler ve/veya hizmetler ayn─▒ zamanda bu Hizmet Ko┼čullar─▒na da tabi olacakt─▒r.

BÖLÜM 8 - ÜÇÜNCÜ TARAF BA─×LANTILARI

Hizmetimiz arac─▒l─▒─č─▒yla sunulan belirli içerik, ürün ve hizmetler, üçüncü taraflar─▒n materyallerini içerebilir.
Bu sitedeki üçüncü taraf ba─člant─▒lar─▒ sizi bizimle ba─člant─▒s─▒ olmayan üçüncü taraf web sitelerine yönlendirebilir. ─░çeri─čin veya do─črulu─čun incelenmesinden veya de─čerlendirilmesinden sorumlu de─čiliz ve üçüncü taraf materyalleri veya web siteleri veya üçüncü taraflar─▒n di─čer materyalleri, ürünleri veya hizmetleri için herhangi bir garanti vermiyoruz ve bunlarla ilgili herhangi bir yükümlülük veya sorumlulu─ča sahip olmayaca─č─▒z.
Mallar─▒n, hizmetlerin, kaynaklar─▒n, içeri─čin sat─▒n al─▒nmas─▒ veya kullan─▒lmas─▒yla veya herhangi bir üçüncü taraf web sitesiyle ba─člant─▒l─▒ olarak yap─▒lan di─čer i┼člemlerle ilgili hiçbir zarar veya zarardan sorumlu de─čiliz. Lütfen üçüncü taraflar─▒n politikalar─▒n─▒ ve uygulamalar─▒n─▒ dikkatlice inceleyin ve herhangi bir i┼čleme ba┼člamadan önce bunlar─▒ anlad─▒─č─▒n─▒zdan emin olun. Üçüncü taraf ürünlerine ili┼čkin ┼čikayetler, iddialar, endi┼čeler veya sorular üçüncü tarafa yönlendirilmelidir.

BÖLÜM 9 - KULLANICI YORUMLARI, GER─░ B─░LD─░R─░MLER─░ VE D─░─×ER GÖNDER─░MLER─░

Bizim iste─čimiz üzerine belirli belirli ba┼čvurular─▒ (örne─čin yar─▒┼čma kay─▒tlar─▒) gönderirseniz veya bizden bir talep olmadan yarat─▒c─▒ fikirler, öneriler, teklifler, planlar veya di─čer materyalleri çevrimiçi, e-posta, posta yoluyla veya ba┼čka bir ┼čekilde gönderirseniz (topluca, 'yorumlar'), bize iletti─činiz yorumlar─▒ herhangi bir zamanda k─▒s─▒tlama olmaks─▒z─▒n düzenleyebilece─čimizi, kopyalayabilece─čimizi, yay─▒nlayabilece─čimizi, da─č─▒tabilece─čimizi, tercüme edebilece─čimizi ve ba┼čka herhangi bir ortamda kullanabilece─čimizi kabul edersiniz. Hiçbir yorumu (1) gizli tutma yükümlülü─čümüz yoktur ve olmayacakt─▒r; (2) herhangi bir yorum için tazminat ödemek; veya (3) herhangi bir yoruma yan─▒t vermek.
Tamamen kendi takdirimize ba─čl─▒ olarak yasa d─▒┼č─▒, sald─▒rgan, tehdit edici, iftira niteli─činde, küçük dü┼čürücü, pornografik, müstehcen veya ba┼čka bir ┼čekilde sak─▒ncal─▒ oldu─čunu veya herhangi bir taraf─▒n fikri mülkiyetini veya bu Hizmet Ko┼čullar─▒n─▒ ihlal etti─čini belirledi─čimiz içeri─či izleme, düzenleme veya kald─▒rma yükümlülü─čümüz yoktur, ancak bu yönde herhangi bir yükümlülü─čümüz yoktur. .
Yorumlar─▒n─▒z─▒n telif hakk─▒, ticari marka, gizlilik, ki┼čilik veya di─čer ki┼čisel veya mülkiyet haklar─▒ da dahil olmak üzere herhangi bir üçüncü taraf─▒n hakk─▒n─▒ ihlal etmeyece─čini kabul edersiniz. Ayr─▒ca yorumlar─▒n─▒z─▒n iftira niteli─činde veya ba┼čka bir ┼čekilde yasa d─▒┼č─▒, küfürlü veya müstehcen materyal içermeyece─čini veya Hizmetin veya ilgili herhangi bir web sitesinin çal─▒┼čmas─▒n─▒ herhangi bir ┼čekilde etkileyebilecek herhangi bir bilgisayar virüsü veya ba┼čka kötü amaçl─▒ yaz─▒l─▒m içermeyece─čini kabul edersiniz. Yanl─▒┼č bir e-posta adresi kullanamaz, kendinizden ba┼čka biriymi┼č gibi davranamaz veya herhangi bir yorumun kayna─č─▒ konusunda bizi veya üçüncü taraflar─▒ yan─▒ltamazs─▒n─▒z. Yapt─▒─č─▒n─▒z yorumlardan ve bunlar─▒n do─črulu─čundan yaln─▒zca siz sorumlusunuz. Sizin taraf─▒n─▒zdan veya herhangi bir üçüncü tarafça gönderilen yorumlardan dolay─▒ hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz ve yükümlülük kabul etmiyoruz.

BÖLÜM 10 - K─░┼×─░SEL B─░LG─░LER

Ma─čaza arac─▒l─▒─č─▒yla ki┼čisel bilgilerinizi göndermeniz Gizlilik Politikam─▒za tabidir.

BÖLÜM 11 - HATALAR, YANLI┼×LIKLAR VE ─░HMALLER

Bazen sitemizde veya Hizmetimizde ürün aç─▒klamalar─▒, fiyatland─▒rma, promosyonlar, teklifler, ürün nakliye ücretleri, nakliye süreleri ve stok durumu ile ilgili yaz─▒m hatalar─▒, yanl─▒┼čl─▒klar veya eksiklikler içeren bilgiler bulunabilir. Hizmetteki veya ilgili herhangi bir web sitesindeki herhangi bir bilginin önceden haber vermeksizin (sipari┼činizi gönderdikten sonra dahil) herhangi bir zamanda yanl─▒┼č olmas─▒ durumunda, herhangi bir hatay─▒, yanl─▒┼čl─▒─č─▒ veya ihmali düzeltme ve bilgileri de─či┼čtirme veya güncelleme veya sipari┼čleri iptal etme hakk─▒n─▒ sakl─▒ tutar─▒z. .
Yasalar─▒n gerektirdi─či durumlar d─▒┼č─▒nda, s─▒n─▒rlama olmaks─▒z─▒n fiyatland─▒rma bilgileri de dahil olmak üzere Hizmetteki veya ilgili herhangi bir web sitesindeki bilgileri güncelleme, de─či┼čtirme veya netle┼čtirme yükümlülü─čünü üstlenmiyoruz. Hizmette veya ilgili herhangi bir web sitesinde uygulanan belirli bir güncelleme veya yenileme tarihi, Hizmetteki veya ilgili herhangi bir web sitesindeki tüm bilgilerin de─či┼čtirildi─čini veya güncellendi─čini göstermez.

BÖLÜM 12 - YASAK KULLANIMLAR

Hizmet Ko┼čullar─▒nda belirtilen di─čer yasaklara ek olarak, siteyi veya içeri─čini ┼ču amaçlarla kullanman─▒z yasakt─▒r: (a) herhangi bir yasa d─▒┼č─▒ amaç için; (b) ba┼čkalar─▒n─▒ yasa d─▒┼č─▒ eylemleri gerçekle┼čtirmeye veya bunlara kat─▒lmaya te┼čvik etmek; (c) herhangi bir uluslararas─▒ veya Hong Kong düzenlemesini, kural─▒n─▒, yasas─▒n─▒ veya yerel düzenlemesini ihlal etmek; (d) fikri mülkiyet haklar─▒m─▒z─▒ veya ba┼čkalar─▒n─▒n fikri mülkiyet haklar─▒n─▒ ihlal etmek veya ihlal etmek; (e) cinsiyet, cinsel yönelim, din, etnik köken, ─▒rk, ya┼č, ulusal köken veya engellilik temelinde taciz etmek, istismar etmek, hakaret etmek, zarar vermek, karalamak, iftira atmak, a┼ča─č─▒lamak, korkutmak veya ayr─▒mc─▒l─▒k yapmak; (f) yanl─▒┼č veya yan─▒lt─▒c─▒ bilgi vermek; (g) Hizmetin veya ilgili herhangi bir web sitesinin, di─čer web sitelerinin veya ─░nternetin i┼člevselli─čini veya çal─▒┼čmas─▒n─▒ etkileyecek herhangi bir ┼čekilde kullan─▒lacak veya kullan─▒labilecek virüsleri veya di─čer türde kötü amaçl─▒ kodlar─▒ yüklemek veya iletmek; (h) ba┼čkalar─▒n─▒n ki┼čisel bilgilerini toplamak veya takip etmek; (i) spam, kimlik av─▒, pharm, bahane, örümcek, tarama veya kaz─▒ma; (j) herhangi bir müstehcen veya ahlak d─▒┼č─▒ amaç için; veya (k) Hizmetin veya ilgili herhangi bir web sitesinin, di─čer web sitelerinin veya ─░nternetin güvenlik özelliklerine müdahale etmek veya bunlar─▒ a┼čmak. Yasaklanm─▒┼č kullan─▒mlardan herhangi birinin ihlali nedeniyle Hizmeti veya ilgili herhangi bir web sitesini kullan─▒m─▒n─▒z─▒ sonland─▒rma hakk─▒n─▒ sakl─▒ tutuyoruz.

BÖLÜM 13 - GARANT─░LER─░N REDD─░; SORUMLULU─×UN SINIRLANDIRILMASI

Hizmetimizi kullanman─▒z─▒n kesintisiz, zaman─▒nda, güvenli veya hatas─▒z olaca─č─▒n─▒ garanti etmiyoruz, beyan etmiyoruz veya taahhüt etmiyoruz.
Hizmetin kullan─▒m─▒ndan elde edilebilecek sonuçlar─▒n do─čru veya güvenilir olaca─č─▒n─▒ garanti etmiyoruz.
Size bildirimde bulunmaks─▒z─▒n zaman zaman hizmeti süresiz olarak kald─▒rabilece─čimizi veya herhangi bir zamanda hizmeti iptal edebilece─čimizi kabul edersiniz.
Hizmeti kullan─▒m─▒n─▒z─▒n veya kullanamaman─▒z─▒n riskinin tamamen size ait oldu─čunu aç─▒kça kabul edersiniz. Hizmet ve hizmet arac─▒l─▒─č─▒yla size teslim edilen tüm ürün ve hizmetler (bizim taraf─▒m─▒zdan aç─▒kça belirtilmedi─či sürece), kullan─▒m─▒n─▒z için 'oldu─ču gibi' ve 'mevcut oldu─ču ┼čekilde', aç─▒k veya aç─▒k herhangi bir beyan, garanti veya ko┼čul olmaks─▒z─▒n sa─članmaktad─▒r. Ticarete elveri┼člilik, ticarete elveri┼čli kalite, belirli bir amaca uygunluk, dayan─▒kl─▒l─▒k, mülkiyet hakk─▒ ve ihlal etmemeye ili┼čkin tüm z─▒mni garantiler veya ko┼čullar dahil olmak üzere z─▒mni.
Biz, yöneticilerimiz, memurlar─▒m─▒z, çal─▒┼čanlar─▒m─▒z, ba─čl─▒ kurulu┼člar─▒m─▒z, acentelerimiz, yüklenicilerimiz, stajyerlerimiz, tedarikçilerimiz, hizmet sa─člay─▒c─▒lar─▒m─▒z veya lisans verenlerimiz hiçbir durumda herhangi bir yaralanma, kay─▒p, iddia veya do─črudan, dolayl─▒, ar─▒zi, cezai, özel veya herhangi bir zarardan sorumlu olmayaca─č─▒z. Sözle┼čmeden, haks─▒z fiilden (ihmal dahil), kusursuz sorumluluktan veya ba┼čka bir ┼čekilde kaynaklanan, kar kayb─▒, gelir kayb─▒, tasarruf kayb─▒, veri kayb─▒, de─či┼čtirme maliyetleri veya benzer zararlar dahil ancak bunlarla s─▒n─▒rl─▒ olmamak üzere her türlü dolayl─▒ zarar; herhangi bir hizmetin veya hizmet kullan─▒larak sat─▒n al─▒nan herhangi bir ürünün kullan─▒m─▒ veya herhangi bir içerikteki veya herhangi bir hata veya eksiklik dahil ancak bunlarla s─▒n─▒rl─▒ olmamak üzere, hizmeti veya herhangi bir ürünü kullan─▒m─▒n─▒zla herhangi bir ┼čekilde ilgili di─čer iddialar için Olas─▒l─▒klar─▒ bildirilmi┼č olsa bile, hizmetin veya hizmet arac─▒l─▒─č─▒yla yay─▒nlanan, iletilen veya ba┼čka bir ┼čekilde kullan─▒ma sunulan herhangi bir içeri─čin (veya ürünün) kullan─▒m─▒ sonucunda ortaya ç─▒kan her türlü kay─▒p veya hasar. Baz─▒ eyaletler veya yarg─▒ bölgeleri, dolayl─▒ veya ar─▒zi zararlara ili┼čkin sorumlulu─čun hariç tutulmas─▒na veya s─▒n─▒rland─▒r─▒lmas─▒na izin vermedi─činden, bu eyalet veya yarg─▒ bölgelerinde sorumlulu─čumuz, yasalar─▒n izin verdi─či maksimum ölçüde s─▒n─▒rl─▒ olacakt─▒r.

BÖLÜM 14 - TAZM─░NAT

Bizi ve ana ┼čirketlerimizi, i┼čtiraklerimizi, i┼čtiraklerimizi, ortaklar─▒m─▒z─▒, memurlar─▒m─▒z─▒, yöneticilerimizi, acentelerimizi, yüklenicilerimizi, lisans verenlerimizi, hizmet sa─člay─▒c─▒lar─▒m─▒z─▒, alt yüklenicilerimizi, tedarikçilerimizi, stajyerlerimizi ve çal─▒┼čanlar─▒m─▒z─▒ makul olanlar da dahil olmak üzere herhangi bir iddia veya talebe kar┼č─▒ tazmin edece─činizi, savunaca─č─▒n─▒z─▒ ve zarars─▒z tutaca─č─▒n─▒z─▒ kabul edersiniz. Bu Hizmet Ko┼čullar─▒n─▒ veya referans olarak dahil ettikleri belgeleri ihlal etmenizden veya herhangi bir yasay─▒ veya üçüncü taraf─▒n haklar─▒n─▒ ihlal etmenizden dolay─▒ veya bundan kaynaklanan herhangi bir üçüncü tarafça ödenen avukatl─▒k ücretleri.

BÖLÜM 15 - BÖLÜNEB─░L─░RL─░K

Bu Hizmet Ko┼čullar─▒n─▒n herhangi bir hükmünün yasa d─▒┼č─▒, geçersiz veya uygulanamaz oldu─čunun belirlenmesi durumunda, söz konusu hüküm yine de yürürlükteki yasalar─▒n izin verdi─či ölçüde tam olarak uygulanabilir olacak ve uygulanamayan k─▒sm─▒n bu Kullan─▒m Ko┼čullar─▒ndan ayr─▒lm─▒┼č oldu─ču kabul edilecektir. Hizmet, bu tür bir tespit, kalan di─čer hükümlerin geçerlili─čini ve uygulanabilirli─čini etkilemeyecektir.

BÖLÜM 16 - FES─░H

Taraflar─▒n fesih tarihinden önce ortaya ç─▒kan yükümlülük ve sorumluluklar─▒, bu sözle┼čmenin her türlü amaçla feshedilmesinden sonra da geçerlili─čini sürdürecektir.
Bu Hizmet ┼×artlar─▒, siz veya bizim taraf─▒m─▒zdan feshedilmedi─či sürece geçerlidir. Art─▒k Hizmetlerimizi kullanmak istemedi─činizi bize bildirerek veya sitemizi kullanmay─▒ b─▒rakt─▒─č─▒n─▒zda bu Hizmet Ko┼čullar─▒n─▒ istedi─činiz zaman feshedebilirsiniz.
Tamamen kendi karar─▒m─▒za göre, bu Hizmet ┼×artlar─▒n─▒n herhangi bir ┼čart─▒na veya hükmüne uymazsan─▒z veya uymad─▒─č─▒n─▒zdan ┼čüphelenirsek, bu sözle┼čmeyi herhangi bir zamanda bildirimde bulunmaks─▒z─▒n feshedebiliriz ve ödenmesi gereken tüm tutarlardan siz sorumlu olmaya devam edersiniz. fesih tarihine kadar ve bu tarih dahil; ve/veya buna göre Hizmetlerimize (veya herhangi bir k─▒sm─▒na) eri┼čiminizi reddedebilir.

BÖLÜM 17 - SÖZLE┼×MEN─░N TAMAMI

Bu Hizmet ┼×artlar─▒n─▒n herhangi bir hakk─▒n─▒ veya hükmünü uygulayamamam─▒z veya uygulamamam─▒z, bu hak veya hükümden feragat edildi─či anlam─▒na gelmez.
Bu Hizmet ┼×artlar─▒ ve taraf─▒m─▒zdan bu sitede veya Hizmetle ilgili olarak yay─▒nlanan tüm politikalar veya i┼čletim kurallar─▒, sizinle bizim aram─▒zdaki anla┼čman─▒n ve mutabakat─▒n tamam─▒n─▒ te┼čkil eder ve Hizmeti kullan─▒m─▒n─▒z─▒ yönetir ve önceki veya e┼č zamanl─▒ tüm anla┼čmalar─▒n, ileti┼čimlerin ve tekliflerin yerine geçer. Sizinle bizim aram─▒zda sözlü veya yaz─▒l─▒ olarak (Hizmet ┼×artlar─▒n─▒n önceki sürümleri de dahil ancak bunlarla s─▒n─▒rl─▒ olmamak üzere).
Bu Hizmet ┼×artlar─▒n─▒n yorumlanmas─▒ndaki herhangi bir belirsizlik, tasla─č─▒ haz─▒rlayan tarafa kar┼č─▒ yorumlanmayacakt─▒r.

BÖLÜM 18 - GEÇERL─░ HUKUK

Bu Hizmet Ko┼čullar─▒ ve size Hizmetleri sa─člad─▒─č─▒m─▒z her türlü ayr─▒ sözle┼čme, Hong Kong yasalar─▒na göre yönetilecek ve bu yasalara göre yorumlanacakt─▒r.

BÖLÜM 19 - H─░ZMET ┼×ARTLARINDA DE─×─░┼×─░KL─░KLER

Hizmet ┼×artlar─▒n─▒n en güncel sürümünü istedi─činiz zaman bu sayfada inceleyebilirsiniz.
Tamamen kendi takdirimize ba─čl─▒ olarak, web sitemizde güncellemeler ve de─či┼čiklikler yay─▒nlayarak bu Hizmet Ko┼čullar─▒n─▒n herhangi bir bölümünü güncelleme, de─či┼čtirme veya de─či┼čtirme hakk─▒n─▒ sakl─▒ tutuyoruz. De─či┼čiklikler için web sitemizi periyodik olarak kontrol etmek sizin sorumlulu─čunuzdad─▒r. Bu Hizmet Ko┼čullar─▒nda herhangi bir de─či┼čikli─čin yay─▒nlanmas─▒n─▒n ard─▒ndan web sitemizi veya Hizmeti kullanmaya devam etmeniz veya bunlara eri┼čmeniz, bu de─či┼čikliklerin kabul edildi─či anlam─▒na gelir.

BÖLÜM 20 - ─░LET─░┼×─░M B─░LG─░LER─░

Hizmet ┼×artlar─▒ ile ilgili sorular support@dlertm.com adresinden bize gönderilmelidir.

Tüm masraflar kredi kart─▒ ekstrenizde dlertm*Hong Kong olarak görünecektir.

Yukar─▒daki tüm maddeler Hong Kong yasalar─▒na göre düzenlenmi┼č ve düzenlenmi┼čtir.

Mü┼čterilerden nakliye masraflar─▒ için yaln─▒zca bir kez ücret al─▒nacakt─▒r (buna iadeler de dahildir); Ürünün iadesi için tüketicilerden stok yenileme ücreti al─▒nmaz.

E-posta: support@dlertm.com.

┼×irket Ad─▒: HONG KONG YIHENG A─× TEKNOLOJ─░S─░ CO., LIMITED

┼×irket Adresi:Haojing Ticaret Merkezi, 2-16 Garden Street, Mong Kok, Kowloon, Hong Kong

View Full Details
Sign in
If you do not have an account, click Create AccountCreate Account